Här är du välkommen att skicka oss dina kommentarer eller frågor.
Du kan också nå önskad person direkt via e-postadresser du hittar nedan.

 

Eller kontakta oss direkt:

Ordförande Tina Wickman:
E-post: wickmantina@gmail.com
Mobil: 0733 479 089

Kassör Flemming Polonius:
E-post: flemmingpolonius@telia.com
Mobil: 0706 269 459

Sekreterare Lill Hansen:
E-post: lillan1970@live.se
Mobil: 0706 288 252

Ledamot Carina Clarén:
E-post: carina.claren@hotmail.com
Mobil: 0708 294 384

Ledamot Thomas Finnborg
E-post: thomas.finnborg@gmail.com
Mobil: 0708 182 826

Suppleant Annika Rasmussen
E-post: annika.rasmussen@outlook.com
Mobil: 0761 876 119

Suppleant Paul Rämö
E-post: paul.ramo@anticimex.se
Mobil: 0709 150 149