Information från valberedningen

Bäste kolonist
Vi står nu inför ett årsmöte i Koloniföreningen Ringstorps Sommarstad där vi behöver välja in
nya ledamöter och suppleanter i styrelsen.
Utöver ovanstående skall årsmötet även utse nya revisorer samt en suppleant.

Regler
Styrelsen består av:
– minst 5 ledamöter
– minst 2 suppleanter
– Ordförande väljs på 2 år
– Kassör väljs för 1 år.
– Sekreterare väljs för 2 år
– Ledamot 1 väljs för 2 år
– Ledamot 2 väljs för 2 år
– Suppleant 1 väljs för 2 år.
– Suppleant 2 väljs för 1 år

Till styrelsen skall det väljas in:
– Ordförande
– Kassör
– Sekreterare
– 1 ledamot
– 2 nya suppleanter

Styrelsen:
– beslutar inom sig vice ordförande och vice sekreterare.

Årsmötet:
– utser ordförande, kassör och sekreterare.
Till revisorer skall det väljas in:
– 2 nya revisorer
– 1 ny suppleant

Styrelsens betydelse
En engagerad, kompetent och drivande styrelse är av stor betydelse för oss alla inom
koloniföreningen.
När det finns en engagerad och drivande styrelse skapas en förening med ordning och reda
och med livskvalité i fokus

Hur kan vi alla bidra
Det är därför av stor vikt att vi alla nu funderar på hur vi kan bidra med engagemang och
trivsel i vår förening.
Ett sätt kan vara att deltaga själv som ledamot eller suppleant i styrelsen.
Tveka inte att höra av er till antingen Ulf eller Stefan.
Det kan också vara så att ni tycker det finns personer i koloniföreningen som borde ha en
positiv inverkan för koloniföreningen ifall man deltog i styrelsen.
Om ni har dessa tankar själva eller om någon annan person i koloniföreningen ber vi er
kontakta valberedningen.

Vi är lyckligt lottade inom Ringstorp Sommarstad som har och har haft en väl fungerande
och kompetent styrelse vilket bidrar starkt till vår trivsel på området.
I tider då vi alla är allt mer upptagna av arbete, aktiviteter, uppkopplad dygnet runt är det
väldigt svårt att få lämpliga personer till att deltaga i ideella föreningar.
Tider räcker helt enkelt inte till

Vi i valberedningen vädjar därför till alla inom föreningen att ta ansvar och deltaga i arbetet
att få fram den mest lämpliga sammansättning av personer för vår styrelse och övriga
funktioner inom vår koloniförening.
Tillsammans

Det är alla medlemmars uppgift att göra vårt absolut bästa för att underlätta för vår styrelse
så deras arbete kan bli så framgångsrikt som möjligt under år 2020 och framåt.
Att sitta i styrelsen innebär att man får lägga ner tid på sin fritid för att skapa de bästa
förutsättningar för att vi alla medlemmar skall trivas och känna glädje och trivsel inom
Ringstorp Sommarstad.

Om vi alla tar varandra i hand under år 2020 och ökar vårt engagemang ett snäpp och
deltager i gemensamma aktiviteter på området kan vi säkert underlätta arbetet för styrelsen
framöver och inte minst tar vi då alla ett större ansvar för fortsatt positiv utveckling av vår
koloniförening.

Kontakta gärna valberedningen
(sista datum för anmälan 12 mars)
Stefan, mobil 0705 899 233, koloni 112
Ulf mobil 0705 93 98 44, koloni

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *