Här är du välkommen att skicka oss dina kommentarer eller frågor.
Du kan också nå önskad person direkt via e-postadresser du hittar nedan.

 

Eller kontakta oss direkt:

Ordförande: Åsa Olsson Rämö, koloni nr 93
Telefon: 0707 687 882
Sekreterare: Paul Rämö, koloni nr 93
E-post: paul.ramo@anticimex.se
Telefon: 0709 150 149
Kassör: Nicklas Österbom, koloni 19
Telefon: 0763 908 023,
Ledamot: Paris Asgari, koloni 88
Telefon: 0739 805 653
Ledamot: Stefan Sandberg, koloni 96
Telefon: 0730 780 100
Suppleant: Thomas Finnborg, koloni 42
E-post: thomas.finnborg@gmail.com
Mobil: 0708 182 826
Suppleant: Torben Rasmussen, koloni 26
Telefon: 0735 007 691
Suppleant: Charlotte Nilsson, koloni 92
Telefon: 0735 258 915
Suppleant: Kirsten Eklund, koloni 101
Telefon: 0721 906 570