Här är du välkommen att skicka oss dina kommentarer eller frågor.
Du kan också nå önskad person direkt via e-postadresser du hittar nedan.

 

Eller kontakta oss direkt:

Ordförande Tina Wickman:
E-post: wickmantina@gmail.com
Mobil: 0733 479 089

Tillförordnad kassör Carina Clarén
E-post: carina.claren@hotmail.com
Mobil: 0708 294 384

Tillförordnad sekreterare Annika Rasmussen
E-post: annika.rasmussen@outlook.com
Mobil: 0761 876 119

Ledamot Thomas Finnborg
E-post: thomas.finnborg@gmail.com
Mobil: 0708 182 826

Suppleant Paul Rämö
E-post: paul.ramo@anticimex.se
Mobil: 0709 150 149

Adjungerande suppleant Anders “Ante” Alin
E-post: 042.145618ante@gmail.com
Mobil: 0761 417 636