Ombesiktning

För de som fick en anmärkning vid årsbesiktningen som gjordes i maj så kommer ombesiktning att ske lördagen den 12 oktober från kl 11.00