Höstinformation

Hej bästa kolonister!

Lite information inför hösten 2020

Styrelsen har beslutat att ta in en stor container 1 oktober till föreningen.

Som skickats ut tidigare så är årsbesiktningen den 11 oktober.

Vi kommer att hålla höstting 3 oktober med start kl 11. Då informerar vi om säsongen som gått och även inför årsmötet 2021. Det kommer även bli omröstning av motion 3 som vid årsmötet röstades igenom 2021-03-15 med majoritet 31 ja, 28 nej och 5 blanka. Både tidigare och sittande styrelse ställer sig tveksam till om medlemmarna har röstat för motionen eller för tidigare styrelses förslag. Sittande styrelse har inte verkat efter majoritet på motionen utan önskar således ny röstning utifrån nedan förslag.

P g a rådande pandemi kallar vi er följande med enbart en representant/koloni:

Kol 1-30 kl 11-12

kol 31-60 kl 12-13

kol 61-90 kl 13-14

kol 91-120 kl 14-15

Det kommer inte finnas möjlighet att byta tid utan ovan gäller. Kan man inte själv komma kan man lämna fullmakt till någon annan. Vi kommer att ha 15 platser både ute (under tält) och inomhus.

Röstningen avser motion 3 och svar från då sittande styrelse:

Förslag 1: ”Motion 3

Att arvodera ordförande i koloniföreningen med 2000 kr i månaden samt ordinarie ledamöter med 500 kr i månaden.”

Förslag 2: ” Styrelsens utlåtande:

Styrelsen instämmer med motionären om att arvode bör höjas, styrelsen är dock inte överens med motionärens förslag på ersättning. Styrelsen förstår intentionen med att få en styrelse och att styrelsens arbete ska premieras. Styrelsen föreslår att arvode till styrelsemedlemmar fördubblas mot vad arvodet är idag. Styrelsen fördelar sedan arvodet dem emellan på styrelsemöte där ordförande, sekreterare, kassör och ledarmoter väljs inom styrelsen.”

Ärtsoppa och pannkakor 4 oktober kl 13:00 till självkostnadspris 65 kr. Anmälningslista sitter uppe vid anslagstavlan. Osa senast 30 september. Vi kommer att ha 15 platser både ute (under tält) och inomhus, således max 30 personer.

Vid frågor eller funderingar vänligen kontakta styrelsen på styrelsen@ringstorpssommarstad.se alternativt på respektive kontaktuppgifter.

//Styrelsen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *