Information från Bygglovsenheten i Helsingborg

Hej,

Nu närmar sig våren och många går i ombyggnadstankar. Vi vill informera er om att kostnaden
för bygglov för ny- och tillbyggnad av kolonistugor har ändrats från och med årsskiftet
2020.

Nya avgifter för bygglov
Nybyggnad av stuga upp till 40 kvm: ca 3 600 kr
Nybyggnad av stuga 40-50 kvm: ca 11 400 kr
Tillbyggnad av stuga: ca 3 400 kr

Om ni ansöker om rivningslov samtidigt som ny- eller tillbyggnad så ingår kostnaden för rivningen i bygglovsavgiften.

Söka bygglov?
På vår webbplats hittar ni information om hur bygglovsprocessen går till, vilka handlingar som
behöver skickas in tillsammans med ansökan och exempel på ritningar: https://helsingborg.se/bo-bygga-och-miljo/bygga-nytt-bygga-om-bygga-till/bygglov-och-anmalan/soka-bygglov-vad-vill-du-gora/

Vi vill även passa på att tipsa er om att det går att boka tid för rådgivning med våra handläggare för att diskutera byggplaner redan innan ni lämnar in bygglovsansökan: https://www.timecenter.se/bygglov/

Ni är välkomna att kontakta oss om ni har frågor. Ni kan ringa vårt kontaktcenter på 042-10 50
00 eller mejla bygglovsavdelningen@helsingborg.se.

Med önskan om en härlig vår!

Bygglovsenheten i Helsingborg

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *