Vattenreservoar/Vattentornet

Arbetsplatsen för uppförande av Ringstorps vattentorn

Lite bilder från utvidgningar åren 1903 – 1906 av vattentornet som skapar mittpunkten i koloniområdet.
En arkeologisk undersökning av den blivande byggarbetsplatsen föregick byggarbetena. I den arkeologiska rapporten, som utgavs i tryck, anges att en fotointresserad ingenjör vid vattenverket hade dokumenterat utgrävningarna.

 

Alla de aktuella bilderna från vattenverkets historia härrör från denna person. Med en viss grad av sannolikhet kan han utpekas på något av fotona men är annars okänd.

Övre reservoirens valv
Betongblandningsmaskiner