Vattenreservoar/Vattentornet

Arbetsplatsen för uppförande av Ringstorps vattentorn

Lite bilder från utvidgningar av vattentornet som skedde åren 1903 – 1906, tornet som skapar mittpunkten av koloniområdet.
En arkeologisk undersökning av den blivande byggarbetsplatsen föregick arbetena. I den arkeologiska rapporten som utgavs i tryck anges att en fotointresserad ingenjör vid vattenverket hade dokumenterat utgrävningarna.

Alla de aktuella bilderna från vattenverkets historia härrör från denna person. Med en viss grad av sannolikhet kan han utpekas på något av fotona men är annars okänd.

Övre reservoirens valv
Betongblandningsmaskiner